วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

กรอบการพูดคุยวันที่ 19 มค 53 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

จำนวนผู้พิการ ประมาณ 800 คน

บริบท รพ.ศรีสงคราม

รพ. 60 เตียง หมอ 5 คน ( med 1 คน )
ทันตแพทย์ 2 คน
ทันตาภิบาล ใน รพ 3 คน ( ทั้ง 3 คนต้องออก โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล)
ทภ.ประจำสอ. 2 คน


สอ. 18 แห่ง ( 5 PCU , 1 CMU ) ใน 18 แห่ง นี้ ได้รับโควตาเป็น รพสต. 5 แห่ง คือ

1) โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล รพสต. แห่งที่ 1 สอ.บ้านข่า
ทภ.กบอยู่ ประจำ จันทร์-ศุกร์ และคลินิกนอกเวลา อังคาร พฤหัส

2) โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล รพสต. แห่งที่ 2 สอ.นาเดื่อ
ทภ.ไก่ประจำสอ.อยู่ ประจำ จันทร์-ศุกร์

3) โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล รพสต. แห่งที่ 3 สอ.สามผง
ทภ.แพง อยู่ ประจำ จันทร์-ศุกร์ ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน

4) โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล รพสต. แห่งที่ 4 สอ.หนองผือ
ทภ.ปุ้ย อยู่ ประจำ จันทร์-ศุกร์ ทุกอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
5) โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล รพสต. แห่งที่ 5 สอ.เซียงเซา
ทภ.ปุ้ย อยู่ ประจำ จันทร์-ศุกร์ ทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน


ตอบคำถาม

1. service ยังไม่มี ปกติฝ่าย PCU ลงเยี่ยมบ้าน ถ้ามีผู้พิการที่เดินทางลำบากก็จะให้รถ referหรือ EMS ประจำตำบลเพราะมีทุกตำบลแล้ว ไปรับมาทำฟันโดยขอพิจารณาว่าเป็นเคสฉุกเฉิน(ปวดฟันมาก) สิ่งที่อยากได้เพิ่มเติม อยากให้อปท.ช่วยเช่นเดียวกับภาชี

2. information ในOPD CARDห้องฟันไม่มีแยกเป็นพิเศษ ส่วนที่รพ.จะรับลงทะเบียนตรวจเป็นสิทธิผู้พิการปีละ 1 ครั้ง

3.Human resourse มีนักกายภาพบำบัด 1 คน

4.vaccine/material มีงานกายภาพบำบัด

5.งบประมาณ สอบถามจากผู้รับผิดชอบงานเดิม จะมีมาปีละ 1 ครั้ง ต้องเขียนขอ ถ้าไม่เขียนก็ไม่ได้

6.LEADERSHIP เดิมเป็นพยาบาลที่ศูนย์สุขภาพชุมชนประจำรพ. ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดที่เพิ่งเข้ามาทำงานค่ะ